Thursday, April 5, 2007

Madzikoma. Varungu vakatigadzirira zvitsva svekuti tibvirishandisa. Ndatiitei sekudaro hamadzangu!

No comments: